Hoelang moet ik mijn facturen bewaren?

2 Oktober 2020, 11:45:49

Volgens het BTW-wetboek dien je de dubbels van je uitgaande facturen 7 jaar te bewaren. Voor 9 januari 2006 was een bewaartermijn van 10 jaar van toepassing.

De termijn begint te lopen vanaf 1 januari van het jaar volgend op het jaar waarop de facturen in kwestie betrekking hebben. (Artikel 60 §§ 1 en 4 Wb. B.T.W. Zie ook circulaire AAFisc Nr. 14/2014 (Nr. E.T. 120.000) dd. 4 april 2014)

Voor facturen ivm gebouwen waarop de 15-jarige herzieningstermijn van toepassing is, geldt er een bewaarplicht van 15 jaar (Koninklijk Besluit nr. 3, art. 11, § 4).

Sinds 1 januari 2019 kunnen verhuurders en huurders er expliciet voor kiezen om de verhuur van nieuwe onroerende goederen voor professionele doeleinden met toepassing van btw te laten verlopen. Indien een onroerend goed verhuurd wordt onder dit (optionele) btw-regime, dan bedraagt de herzieningstermijn 25 jaar. Dit heeft logischerwijs tot gevolg dat de bewaartermijn voor stukken die betrekking hebben op de oprichting of de verkrijging van dit onroerend goed ook uitgebreid wordt tot 25 jaar.

Dezelfde principes zijn van toepassing voor elektronische facturen als voor papieren facturen. De bewaring moet de authenticiteit van de herkomst en de integriteit van de inhoud van deze facturen kunnen waarborgen.