Is het BTW-nummer van mijn klant geldig?

Via VIES, een website van de Europese Commissie, kan u nagaan of een BTW-nummer geldig is. Daar selecteert u het land en geeft u vervolgens het BTW-nummer zonder de landcode in.

U kan ook het volledige BTW-nummer hier ingegeven:

U kan op deze manier zowel Belgische als buitenlandse BTW-nummers controleren. Zeker als het om een intracommunautaire levering gaat, is dit belangrijk. U dient dan immers te kunnen bewijzen dat uw klant wel degelijk een buitenlandse belastingplichtige is.