Hoeveel bedraagt de maximale, forfaitaire kilometervergoeding?

25 Juni 2018, 20:21:12. Laatst bijgewerkt: 29 Juni 2022, 12:11:43

De vergoeding die federale ambtenaren per kilometer krijgen, wanneer ze hun eigen auto gebruiken bij dienstverplaatsingen, wordt jaarlijks op 1 juli geïndexeerd. De fiscus aanvaardt dit bedrag als een forfaitaire terugbetaling van kilometerkosten aan een werknemer in de privésector die zijn eigen wagen, motorfiets of bromfiets gebruikt voor verplaatsingen in dienst van zijn werkgever.

Het bedrag van 0,4170 euro geldt van 1 juli 2022 tot en met 30 juni 2023. De federale regering heeft evenwel beslist om voor de periode van maart 2022 tot juni 2022 een eenmalige retroactieve verhoging van de kilometervergoeding toe te passen tot 0,402 euro per km in plaats van 0,3707 euro per km. Het is echter nog wachten op de publicatie van deze beslissing in een koninklijk besluit alvorens de retroactieve aanpassing daadwerkelijk van kracht wordt.

Historisch overzicht kilometervergoedingen

van 01.07.2021 tot en met 30.06.2022 0,3707 euro
van 01.07.2020 tot en met 30.06.2021 0,3542 euro
van 01.07.2019 tot en met 30.06.2020 0,3653 euro
van 01.07.2018 tot en met 30.06.2019 0,3573 euro
van 01.07.2017 tot en met 30.06.2018 0,3460 euro
van 01.07.2016 tot en met 30.06.2017 0,3363 euro
van 01.07.2015 tot en met 30.06.2016 0,3412 euro
van 01.07.2014 tot en met 30.06.2015 0,3468 euro
van 01.07.2013 tot en met 30.06.2014 0,3461 euro
van 01.07.2012 tot en met 30.06.2013 0,3456 euro
van 01.07.2011 tot en met 30.06.2012 0,3352 euro
van 01.07.2010 tot en met 30.06.2011 0,3178 euro
van 01.07.2009 tot en met 30.06.2010 0,3026 euro
van 01.07.2008 tot en met 30.06.2009 0,3169 euro
van 01.07.2007 tot en met 30.06.2008 0,2940 euro
van 01.07.2006 tot en met 30.06.2007 0,2903 euro
van 01.07.2005 tot en met 30.06.2006 0,2841 euro
van 01.07.2004 tot en met 30.06.2005 0,2771 euro
van 01.07.2003 tot en met 30.06.2004 0,2754 euro
van 01.07.2002 tot en met 30.06.2003 0,2677 euro

Verwerking op de loonbrief

De kilometervergoeding is een terugbetaling van onkosten, geen loon. Dus geen inhouding van RSZ, noch voorheffing.