Corona-compensatiepremie

1 April 2020, 19:17:36. Laatst bijgewerkt: 5 Mei 2020, 11:01:43.

De Vlaamse Regering heeft beslist dat ook ondernemingen die niet verplicht de deuren moesten sluiten en dus niet in aanmerking komen voor de Corona-hinderpremie, maar wel een groot omzetverlies lijden door de coronacrisis, overheidssteun kunnen krijgen. Zij komen mogelijk in aanmerking voor een eenmalige compensatiepremie van 3.000 euro om hun verliezen deels te compenseren.

Voorwaarden van deze steunmaatregel

  • De éénmalige compensatiepremie bedraagt 3.000 euro;
  • Er zijn maximaal 5 premies per onderneming als er meerder exploitatiezetels per onderneming zijn;
  • Het omzetverlies is minstens -60% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De referentieperiode is 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020.
  • Voor starters wordt gewerkt met een omzetdaling van -60% ten opzichte van het neergelegde financieel plan.
  • Voor de ondernemingen in de vorm van een vzw is de compensatiepremie ook mogelijk, onder voorwaarde dat er minstens één iemand voltijds tewerkgesteld is.

Bijberoep

Ook zelfstandigen in bijberoep, die door de hoogte van het inkomen sociale bijdragen betalen als een zelfstandige in hoofdberoep, kunnen de compensatiepremie van 3.000 euro ontvangen.

Zelfstandigen in bijberoep die een inkomen hebben tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro, kunnen een beroep doen op een compensatiepremie van 1.500 euro. Die premie geldt ook voor zelfstandigen in bijberoep die verplicht moeten sluiten, maar geldt niet voor zelfstandigen in bijberoep die hun bijberoep combineren met een job als werknemer van 80% of meer.

Indien u bijkomende informatie wenst, aarzel dan niet contact op te nemen met ons kantoor, bij voorkeur via mail.

Update 05/05/2020

Vanaf vandaag kan u de corona-compensatiepremie aanvragen bij Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO).