De cultuurcoronapremie

20 augustus 2020, 11:14:47.

De Cultuurcoronapremie is een een forfaitaire subsidie van 1.500 euro voor natuurlijke personen die professioneel actief zijn binnen de Vlaamse cultuursector en geen recht hebben op een coronapremie van Vlaio of andere federale maatregelen zoals het overbrugginsrecht, maar toch schade hebben door de coronacrisis.

Voor meer informatie over deze subsidie, de voorwaarden en/of de aanvraag kan u terecht op /www.vlaanderen.be/cjm/nl/de-cultuurcoronapremie

Deadline: 31 augustus 2020 om 15 uur.