Nieuwe maximale betalingstermijn bij B2B-facturen vanaf 1 februari 2022

02 februari 2022, 07:42:19.

Bij B2B-handelstransacties bedraagt de betalingstermijn in principe 30 dagen conform de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Deze wet bepaalt dat men kan overeenkomen om de termijn pas te laten ingaan vanaf het moment dat de klant de conformiteit van de goederen of diensten gecontroleerd heeft, met een maximale controle- en verificatietermijn van maximaal 30 kalenderdagen.

Om te voorkomen dat die extra controle- en verficatietermijn wordt ingezet om de maximale betalingstermijn te rekken van 60 dagen naar 90 dagen heeft de wetgever de wet van 2 augustus 2002 als volgt gewijzigd:

  • Indien de overeenkomst tussen partijen (of de wet) voorziet in een procedure voor aanvaarding of verificatie van de conformiteit van de geleverde goederen of diensten, dan zal deze verificatietermijn integraal deel uitmaken van de betalingstermijn. Ondernemingen kunnen dus niet langer onderling overeenkomen om de betalingstermijn pas te laten ingaan na verificatie van de conformiteit van de goederen of diensten door de klant. De maximale contractuele betalingstermijn blijft 60 kalenderdagen.
  • Partijen kunnen de factuurdatum niet meer contractueel vastleggen: de schuldeiser moet de factuur onverwijld kunnen toesturen na de levering van de diensten of goederen. De schuldenaar is verplicht de schuldeiser alle informatie te geven die nodig is om de factuur te kunnen uitreiken, uiterlijk op het moment van de ontvangst van de diensten of goederen.

De wetswijzigingen traden in werking vanaf 1 februari 2022.