Indiening aangifte personenbelasting aanslagjaar 2022, inkomstenjaar 2021

12 mei 2022, 10:45:19.

Dit jaar ontvangen 3,8 miljoen belastingplichtigen een voorstel van vereenvoudigde aangifte. Uit een analyse bleek dat 1 op 3 van die vooraf ingevulde aangiften vorig jaar fouten bevatte. Via onze beroepsfederatie vernamen wij dat bepaalde bedrijfsleiders ook dit jaar een voorstel van vereenvoudigde aangifte hebben ontvangen dat heel wat fouten zou bevatten. Wij raden u dan ook aan om NIET akkoord te gaan met het voorstel en de aangifte via ons kantoor te laten verlopen.

Indien u wil dat wij ook dit jaar uw aangifte in de personenbelasting via Tax-on-Web indienen, ontvingen wij graag van u de vragenlijst (PDF / Excel) - bij voorkeur in de week van 30 mei en uiterlijk tegen 3 juni - met ofwel de vermelding "ongewijzigd t.o.v. inkomstenjaar 2020" ofwel volledig ingevuld en geparafeerd op pagina's 1, 2, 3 en ondertekend op pagina 4.

Omdat wij ons baseren op de informatie die u bezorgt, is het belangrijk dat de vragenlijst met de nodige zorg en aandacht wordt ingevuld!

Daarnaast dient u te bezorgen:

 • Attesten en fiches.
 • Een kopie van het aanslagbiljet met betrekking tot aanslagjaar 2021 (inkomstenjaar 2020).

De belangrijkste wijzigingen voor het inkomstenjaar 2021:

 • 65+ ten laste ifv de verminderde zelfredzaamheid
 • Aangifte KI buitenlandse onroerende goederen
 • Plaatsing van vast laadstation
 • Kwijtgescholden huur in de maanden maart tot en met september
 • Deeleconomie en verenigingswerk

Aandachtspunten:

 • Indien u beschikt over een buitenlandse bankrekening, effectenrekening, individuele levensverzekering of een juridische constructie, dan dient u ons hieromtrent de nodige informatie te bezorgen! Zie pagina 4 van de vragenlijst.

  Wij dienen hiervan een melding te maken in de aangifte. Bij het niet invullen van deze gegevens kunnen er sancties en boetes opgelegd worden waarvoor ons kantoor niet aansprakelijk kan gesteld worden.
 • Indien u nog geen volmacht hebt gegeven aan ons kantoor voor het raadplegen van uw fiscaal dossier dan kunt u hieromtrent contact met ons opnemen. Wij brengen dit voor u in orde aan de hand van uw identiteitskaart en pincode.

Aarzel niet ons te contacteren voor verdere inlichtingen.