De coronacrisis is inmiddels uitgeroepen tot een pandemie

14 Maart 2020, 10:18:22

Zoals eerder bericht heeft de overheid een aantal maatregelen uitgewerkt en hulpprocedures versoepeld die jou als zelfstandige / onderneming kunnen helpen tijdens deze coronacrisis.

Voor meer details en recente updates kan u op info-coronavirus.be terecht.

Een overzicht van de maatregelen die ingeroepen kunnen worden:

 1. Bij ziekte:
 2. Indien je als zelfstandige zelf het coronavirus oploopt, ben je arbeidsongeschikt. Ben je langer dan 8 dagen arbeidsongeschikt, dan heb je vanaf de éérste dag recht op een uitkering via het ziekenfonds.

  Je moet dan zo snel mogelijk contact opnemen met je arts en ziekenfonds. Want de uitkering van het ziekenfonds wordt ten vroegste uitbetaald vanaf de datum waarop je arts je getuigschrift van arbeidsongeschiktheid uitschrijft.

 3. Dalende inkomsten - sluiting van de onderneming:

  Bij een daling van de inkomsten door een tijdelijke sluiting of verminderde openingsuren, zijn volgende maatregelen mogelijk

  • Betalingsuitstel

   Voor de eerste twee kwartalen van 2020 kan er een betalingsuitstel aangevraagd worden voor de sociale bijdragen.

   Hiervoor moeten we een aanvraag indienen!  Deze aanvraag dient te gebeuren:

   Vóór 31 maart 2020, als je uitstel wil vragen voor het 1ste kwartaal van 2020

   Vóór 15 juni 2020, als je uitstel wil vragen voor het 2de kwartaal van 2020

   Bij de aanvraag moet een bewijsstuk toegevoegd worden dat je hinder ondervindt van het coronavirus. Dit kunnen we doen aan de hand van een bewijs van verminderde inkomsten.

   Wanneer de aanvraag volledig is,  dan krijg je één jaar uitstel om je bijdragen te betalen.

   Je zorgt er dan voor dat de bijdragen voor het eerste kwartaal ten laatste op 31 maart 2021 op de rekening van het sociaal verzekeringsfonds wordt gestort.

   Deze voor het tweede kwartaal ten laatste op 30 juni 2021.

   Hou er ten slotte rekening mee dat deze maatregel niet telt voor kwartalen die je al betaalde, of voor een eindafrekening.

   Gelieve ons kantoor op de hoogte te brengen, dan kunnen wij indien nodig hiervoor tijdig het nodige voor in orde brengen.

  • Vermindering van uw voorlopige sociale bijdragen

   Liggen uw inkomsten lager door het coronavirus dan je geschatte beroepsinkomsten, dan kan je een vermindering van sociale bijdragen verkrijgen.

   Hiervoor kan je ook ons kantoor contacteren. Wij kunnen dan de nodige aanvraag hiervoor in orde maken bij het sociaal verzekeringsfonds.

  • Vrijstelling van sociale bijdragen

   Als je je als zelfstandige tijdelijk in moeilijke financiële omstandigheden bevindt kan je een vrijstelling van je sociale bijdragen aanvragen.

   Hiervoor dien je te wachten tot wanneer je je afrekening van het 2de kwartaal 2020 krijgt, ons kantoor kan dan een globale aanvraag voor de eerste twee kwartalen indienen.

  • Overbruggingsrecht

   Het kan zijn dat je als zelfstandige je activiteiten moet onderbreken. Bijvoorbeeld omdat je door het coronavirus in quarantaine moet. Of omdat er te veel werknemers afwezig zijn waardoor je je activiteiten niet kan verder zetten. Of misschien ondervinden je leveranciers last en zorgt dat ook bij jou voor problemen.

   Reken dan op het overbruggingsrecht. Momenteel moet je als zelfstandige je activiteit minstens één volledige kalendermaand onderbreken om recht te hebben op deze maatregel. De overheid zou momenteel de optie aan het bekijken zijn om dit reeds na een termijn van 7 dagen toe te passen.

   Meer informatie hierover kan je bij ons kantoor bekomen omtrent de uitkeringen.

  • Hinderpremie

   Net als bij hinder door openbare werken, voorziet de Vlaamse Overheid nu in een premie voor ondernemingen en zelfstandigen die getroffen worden door de coronamaatregelen. De ondernemers die getroffen zijn door een volledige sluiting bekomen een eenmalige premie van 4.000 euro en als ze na 21 dagen hun zaak nog moeten sluiten een vergoeding van 160 euro per dag. Voor ondernemingen die in het weekend moeten sluiten is er een eenmalige premie van 2.000 euro en als ze na 21 dagen hun zaak nog moeten sluiten, krijgen ze een vergoeding van 160 euro per dag.

   Deze premie kan aangevraagd worden via de Vlaamse Overheid.

  • Personenbelasting / Vennootschapsbelasting

   Kan je aantonen dat je in financiële problemen zit door toedoen van het coronavirus, dan kan je kiezen voor een gespreide betaling van je personenbelasting of vennootschapsbelasting. De betaling kan opgesplitst worden over de periode van enkele maanden. Deze maatregel geldt voor de periode tot en met 30 juni 2020. De gespreide betaling geeft geen aanleiding tot boetes of nalatigheidsinteresten.

   Aanvraag dient te gebeuren voor 30 juni 2020!

  • Spreiding betaling BTW / Bedrijfsvoorheffing

   Kan je aantonen dat de betalingsmoeilijkheden een rechtstreekse link hebben met het coronavirus, dan kan je de betaling (tot en met 30 juni 2020) spreiden op maandelijkse basis. Bovendien zullen er op deze bedragen geen boetes nog nalatigheidsinteresten geheven worden. Om aanspraak te maken op deze gunstmaatregel moet je een aanvraag indienen vanaf het moment dat je de problemen vaststelt. Op dat moment moet je het bewijs leveren van de financiële moeilijkheden. Dit kan via aanduiding van een daling in het omzetcijfer, annulering van bestellingen of leveringen, mogelijke kettingreacties, of gerelateerde bedrijven die moeilijkheden ondervinden. Het is de fiscale administratie die bepaalt of een spreiding van betalingen mogelijk is.

   Aanvraag dient te gebeuren voor 30 juni 2020!

  • Ons kantoor kan u ondersteunen bij het invullen van de aanvraagformulieren.

Indien u bijkomende informatie wenst, aarzel dan niet contact op te nemen met ons kantoor, bij voorkeur via mail.